Квітень видався теплим та посушливим для переважної території країни, для  південних, східних, центральних та Сумської областей - одним із най посушливіших за період спостережень. Середня місячна температура повітря перевищила кліматичну норму на 1,1-2,8°, і лише на Волині була близькою до неї.

Опадів на переважній території країни випало менше за норму: у більшості районів південних, східних, Дніпропетровської, Кіровоградської областей, на Хмельниччині, Вінниччині, місцями в Полтавській та Сумській областях, подекуди на півночі Кримі 20-55  %, в окремих районах 12-19 %, на решті території 60-80 %. Лише на Закарпатті, Волині, у більшості районів Львівщини, подекуди на Прикарпатті опадів випало близько та вище  норми  (0,9-1,5 місячних норми).

 Протягом першої половини місяця  відбувалося танення  снігового покриву  та очищення річок від льоду.

У 2013 р. весняне водопілля на більшості рівнинних річок  проходило двома окремими вираженими хвилями (у середині березня та у квітні). На рівнинних річках країни (крім пониззя Прип’яті, Верхнього Дніпра та Десни) протягом першої - другої декад квітня сформувалися максимальні рівні весняного водопілля. Загальні амплітуди підйоми  рівнів води дорівнювали: більшості приток Прип’яті, Західному Бузі, річках басейну Південного Бугу, малих річках Київської та Житомирської областей, на Дунаї на ділянці Кілія - Вилкове  на 0,2-1,2 м; на Стирі біля Луцька, Случі біля Н.Волинського, Уборті біля Перги (притоки Прип’яті в межах Волинської та Житомирської обл.), Раті біля Волиці та Межиріччя;  Солокії біля Червонограду  (притоки Західного Бугу у Львівській області), притоках Середнього Дніпра, на  Дунаї на  ділянці Рені- Ізмаїл  – 1,5-2,3 м.

Через те, що на території басейнів Сіверського Дінця, Інгулу та Інгульця у весняний період умови для розвитку весняного водопілля практично були відсутні, весняне  водопілля на річках  не спостерігалась.

Водність рівнинних річок у квітні дорівнювала (в процентах від норми) : Сіверського Дінця – 24-40, Десни – 54, більшості приток Середнього Дніпра – 30-60,  Росі – 70, Південного Бугу – 94-140, річок Приазов’я та приток Сіверського Дінця в Донбасі – 20-75, Дніпра  – 120, Кальчика –127,  Тетерева  – 220-260, Західного Бугу –306.

Середньомісячні витрати води на річках Крима (в процентах від норми):  південно-східного передгір’я та Демерджи в межах 17-35; Чорна, Біюк-Карасу, Дерекойка  та  решті річок – 47-87 % норми.

Гідрологічний режим річок Карпат у квітні був дуже нестабільний, характеризувався проходженням декількох хвиль підйомів рівнів води, кожна з яких формувалася на фоні підвищеної водності (від попередньої хвилі). На річках Закарпаття кожна з виражених хвиль підйомів в свою чергу мала по декілька піків. Амплітуда підйомів переважно дорівнювала 1,0-3,0 м, на одамбованних ділянках Тиси та Боржави 2,9-4,4 м (на Тисі у створі поста Чоп –6,0 м),  у басейні Прута і на лівих притоках Дністра до 1-1,2 м.

Дніпровський каскад. У басейнах річок, що визначають приплив до Київського та Канівського водосховищ, суцільний сніговий покрив зберігався до 10 квітня (у басейні Прип’яті – до 5 квітня). Сніготанення розпочалося у пізні строки, кількість опадів за його період була більшою за норму (в середньому випало 20-30 мм при нормі 10-15 мм). До 15 квітня сніговий покрив практично весь станув. Друга половина квітня була з недобором опадів. Їх сума за квітень була близькою до норми.

З кінця березня – на початку квітня (у строки пізніші за середні) на річках басейну Дніпра до Києва розпочалося весняне водопілля, яке характеризувалося активним ростом рівнів води на В.Дніпрі, Сожі, В.Десні у другій  половини квітня.

З 1 квітня у ході припливу до Київського і Канівського водосховищ розпочалось водопілля. Приплив до Київського водосховища збільшився від 1960 м3 (1 квітня) до 5100 м3/с  (30 квітня). Приплив до Канівського водосховища (стік Десни) збільшився від 400 м3/с (1 квітня) до 831 м3 (30 квітня).

Об’єм припливу, що надійшов до водосховищ з 1 по 30 квітня,  включно становить (у км3 ): до Київського 8,69 до Канівського 1,61.

26-29 квітня сформувались максимуми на пригирловій ділянці Прип’яті (зона ЧАЕС)  з витратою у створі БНС ( Берегової насосної станції) 2300 м3/с та рівнем 760 см над нулем поста, на  Дніпрі біля поста Річиця 28-29 квітня  витратою 1920 м3/с та рівнем 461 см; на Сожі у створі поста Гомель 28 квітня витратою 2190   м3/с та рівнем 661 см.

Середній за квітень приплив становитиме: до Київського водосховища 3350 м3/с (121% норми, 26% забезпеченості), до Канівського (витрата води Десни у створі водпоста Літки) 620 м3/с (54% норми, 82 % забезпеченості).

Середній за квітень приплив становитиме: до Київського водосховища 3350м3/с (121% норми, 26 % забезпеченості), до Канівського (витрата води Десни у створі водпоста Літки) 621 м3/с (54 % норми, 82 % забезпеченості).

За уточненим  прогнозом від 8 травня 2013 середній приплив до водосховищ за першу декаду травня та травень 2013 року передбачається, відповідно (у м3/с та відсотках забезпеченості середини інтервалу): до Київського 3800-4100  і 3800-4200 (11); до Канівського (стік Десни) 870-890 і 860-900 (40), що становить, відповідно, 160 % і 101 % місячної  норми стоку.

Бічний приплив до дніпровських водосховищ.  З 31 березня на притоках Середнього Дніпра, крім річок Дніпропетровської області (приплив до Дніпровського водосховища)  розпочалось  весняне водопілля; на притоках  Оріль і Самара  (приплив до Дніпровського водосховища)  весняне водопілля почалось 11-20 березня,  невисокі максимуми на них сформувались в третій декаді березня.

По замикальних  створах приток Середнього Дніпра Рось, Сула, Псел, Ворскла максимуми водопілля пройшли відповідно 9, 16, 18  та 21  квітня  максимальними  витратами,  близькими  до витрат 75%  забезпеченості (в межах  20-40% від норми).

За період від початку водопілля до кінця  квітень об’єми бічного припливу до водосховищ становили (в км3): Кременчуцьке 0,38 (прогноз об’єму 0,4-0,9 км3),  Дніпродзержинське  0,68  (уточнення  прогнозу об’єму  0,9-1,3 км3), Дніпровське 0,22  (прогноз об’єму 0,2-0,4 км3), сумарний приплив 1,28 (уточнення прогнозу сумарного об’єму 1,5-2,5 км3).

За   квітень  об’єми бічного припливу води до водосховищ Середнього Дніпра порівняно з березнем, збільшились майже вдвічі і становили (в млн.мта відсотках норми): Кременчуцьке 380 (50), Дніпродзержинське 543 (61),  Дніпровське 95 (33). Сумарний  бічний приплив до водосховищ за квітень становив 1,02 км3  - 53 % від норми.

Річки Київської області Уж, Тетерів, Ірпінь,  Рось.     В квітні, майже на місяць пізніше середніх строків,  на малих та середніх   річках Київської області пройшло весняне водопілля, що розпочалось  31 березня.

Найбільш  активно  водопілля  формувалось  на річках  правобережжя області  (у її північній та  центральній частині) - на Ужі,  Тетереві, Ірпіні, їх притоках   та на  лівобережжі області -  Трубежі  і Супої; водопілля по висоті здебільшого було на 0,5-1,0 м вищим за середньобагаторічні значення.  Максимуми водопільної хвилі пройшли 7-12 квітня висотою 0,5-1,2м  і  супроводжувались  масовим значним  затопленням  заплав та на окремих ділянках господарських об’єктів.

Більш спокійно  проходило  водопілля  у південній  частині   області  - на Росі, Ольшанці, Золотоноші,  де  снігу було менше  -  тут  підйоми становили  до 0,5м,  без  виходу на заплаву і без загрози підтоплень.

Водність річок Київської області  у квітні  збільшилась  на 90% і в середньому за місяць  становила:   Ужа і Тетерева  220-260%,  Росі  70% норми.

Вільний об’єм водосховищ дніпровського каскаду за  квітня зменшився на 1,58  км3   в порівнянні з 1 квітням і на 30 квітня дорівнював 5,083 км3.

Річки басейну Сіверського Дінця та Приазов’я У першій половини місяця на деяких ділянках Сіверського Дінця та річках Вовча, Оскіл спостерігались несуттєві підвищення рівнів води  із загальним підйомом на 0,1-0,4 м. На решті річок регіону протягом квітня відмічались незначні добові коливання рівнів води з тенденцією поступового спаду на кінець місяця.

Середньомісячна водність річок регіону у квітні становила:

- Сіверського Дінця та Осколу 30-40 % місячної норми, за винятком Сіверського Дінця у створі гідропоста Лисичанськ  - 24 % місячної норми;

- малих річок у Харківській області та річок у Приазов’ї  40-75 % місячної норми, за винятком р.Кальчик 127 % місячної норми;

- приток Сіверського Дінця на Донбасі 20-60 % норми.

Середній приплив води у квітні до Печенізького водосховища становив 18,3 м³/с (30 % норми), до Червонооскільського 56,0 м³/с (40 % норми), водність Сіверського Дінця у створі гідропоста Ізюм 68,3 м³/с (34 % норми).

У травні очікується середньомісячний приплив води до Печенізького водосховища 9-13 м³/с (40-60 % норми), до Червонооскільського 32-38 м³/с (70-90 % норми), водність Сіверського Дінця у створі гідропоста Ізюм  43-49 м³/с (95-115 % норми).

Південний Буг. Перша декада місяця була прохолодною та дощовою. Середньо декадні температури повітря були нижчими за норму на 0,2-1,20 С на Миколаївщині та Кіровоградщині, на решті території басейну - на 2,1-3,90 С. Поступово (з другої декади місяця) почалось наростання тепла. Температури повітря перевищували норму на 1,2-3,40 С  у другій декаді, а протягом третьої  – на 3,7-6,40 С. Кількість опадів була незначною та становила  19-91 % норми у другій декаді, а у третій - практично по всій території спостерігався недобір опадів. Взагалі їх місячна кількість  дорівнювала -  від 11-86 % норми у південних областях  до 144-203 % у центральних та західних. Такі погодні умови не сприяли активному розвитку весняного водопілля, яке розпочалось у кінці березня та тривало у квітні.   Протягом 6-15 квітня на річках сформувалися максимальні рівні води весняного  водопілля. Загальні  ампулі туди підйомів були невисокими та дорівнювали  0,2-1,5 м.  Максимальні рівні водопілля цього року були  нижчими за середні за багаторіччя на 0,5-2,5 м. Лише у верхів’ї Південного Бугу  (в створах постів Пирогівці та Лелітка ) їх значення перевищили середньобагаторічні на 0,1-0,3 м.  Під час формування та проходження максимальних рівнів вода виходила на заплаву в створах гідрологічних постів: р.Південний Буг біля Пирогівців, р.Згар біля Литина, р.Гнилий Тікач біля Лисянки та р.Мертвовід біля Кр.Пустоші шаром 16-43 см. На кінець квітня вода залишалась на заплаві на річок Гнилий Тікач та Мертвовід. Досягнення небезпечних позначок підтоплень не спостерігалось.

Через те, що у весняний період умови для розвитку весняного водопілля практично були відсутні, повінь на Інгулі не спостерігалась.

Середні  місячні  витрати  води  у   квітні   дорівнювали  (у м3/с  та  відсотках  норми): біля Підгір’я (приплив до Первомайської ГЕС) 126  (94) , біля Олександрівки (приплив до Вознесенської ГЕС) 165 (140).

За нормального  розвитку гідрометеорологічних умов у  травні середні місячні  витрати  води  очікуються (в м3/с): біля Підгір’я (приплив до Первомайської ГЕС) 70-80,  біля Олександрівки (приплив до Вознесенської ГЕС) 80-100, що відповідно становитиме  141  та  161 % норми.

Дунай у межах України.  В квітні  на  українській  ділянці  Дунаю продовжувалось  формування водопільної  хвилі, що розпочалась в середині березня  на високих  позначках   попереднього  паводку;  максимуми  весняного водопілля   пройшли в середині  квітня   висотою: на  ділянці Рені-Ізмаїл  1,2-1,8 м,  на ділянці Кілія - Вилкове 0,3-0,8 м. Максимальні рівні водопілля  виявилися  на 0,3-1,1 м вищими за  середньобагаторічні   значення. Водний режим  біля  водпоста  Вилкове в  квітні,  як і в березні,   декілька разів  порушувався   невисокими   вітровими   нагонами.  Середньомісячна  водність у  квітні порівняно з  березнем   збільшилась на  36-45 %,  середні  місячні  витрати  води  дорівнювали  (у  м3/с): Рені  12900,  Ізмаїл 6780, Вилкове 6550,  що становить 125-155 % норми.

Максимальні, середні  та   мінімальні рівні води у квітні   на українській ділянці Дунаю  становили відповідно (у см над нулем поста):  Рені 519, 498, 465 (близькі до найвищих  за багаторіччя для квітня),  Ізмаїл 352, 337, 314,  Кілія 219, 203, 185, що  на  36-67см  нижчі від максимальних за багаторіччя,  Вилкове 171, 159, 149 -  близькі до найвищих за багаторіччя для квітня.

В травні   максимальні, середні та  мінімальні  рівні  води  відповідно очікуються (у  см над нулем поста):  Рені  440-480,  400-440,  360- 400,  Ізмаїл  310-330, 280-300, 250-270, Кілія  180-190, 165-175, 150-160,   Вилкове 140-150, 130-140,  120-130,  що  вище  за   норму  на  25-75 см.

Річки Криму. Квітень в Криму був теплим та дощовим. Середньомісячна температура повітря склала 11,10 тепла, що на 1,0оС  вище норми. Опади, які випадали протягом  місяця  носили  виражений локальний характер. Їх кількість в басейнах річок склала: Альма, Кача, Бельбек, Біюк-Карасу  25,3-44 мм (82-135% норми); Салгир та Чорна – 11,3-14 мм (32-40% норми); басейнах річок ПБК 21,1-24,5 мм (64-74% норми); в басейнах річок південно-східного передгір’я та в пониззі річок Кача та Бельбек  8,5-17,4 мм (29-58% норми). Погодні умови, які склалися у квітні, сприяли збереженню підвищеної водності на більшості річок регіону.  Середньомісячні витрати води на річках південно-східного передгір’я та Демерджи були в межах 17-35 % норми; на річках Чорна, Біюк- Карасу, Дерекойка – 68-87 % норми, а решті річок -47-60 % норми.  Приплив води в основні водосховища у квітні (в млн.м3) дорівнював: Чорнорічинське –4,73, Білогірське – 6,54, Сімферопольське – 2,85, Щасливе № 2 – 2,03, Партизанське – 4,15. Запаси води у водосховищах становили (у млн.м3 та відсотках корисного об’єму): Чорноріченське 26,4 (41); Сімферопольське 7,24 (20); Партизанське 11,4 (33); Білогірське  21,9 (91);  Загорське 23,9 (86);  Ізобільненське 5,56 (42); Щасливе №2  9,48 (80); Аянське 3,90 (100); Тайганське 13,0 (94).

Річки західних областей.  У квітні водність річок Карпат  дорівнювала (у відсотках норми): Дністра 189-248, Прута 122, Сірета 138, Тиси  138,  Латориці 161, Ужа  168, Західного Бугу 306.

Річки Закарпаття. Перша декада квітня була прохолодна. Середня декадна температура повітря була на 3-4ºС нижче норми. В другі та третій декадах квітня по області відбувалося поступове підвищення температури повітря, відмічалося інтенсивне танення снігу на високогір’ї. Кількість опадів за квітень становила 54-100 мм (90-130% норми) в басейні річок Тересва та Шопурка 100-160 мм (130-150% норми).

29 березня – 2 квітня по області пройшли сильні дощі, на високогір’ї з мокрим снігом. Сума опадів становила 20-60 мм. На річках області розпочалося формування другої хвилі весняної повені, з трьома чітко вираженими піками в верхів’ях Верхньої Тиси та на притоках, які в нижніх течіях Латориці та Боржави сформували високу загальну хвилю.

Загальні амплітуди підвищення рівнів води склали: на притоках та Верхній Тисі – 0,7-2,0 м; на Тисі на ділянці В.Бичків-Вилок  2,9-4,4 м; в нижній течії Боржави – 3,4 м; на Тисі на ділянці Вилок-Чоп – 4,4-6,0 м; в нижній течії Латориці – 1,7 м.

Вода виходила на заплаву в нижніх течії Боржави, на Тисі біля м.Чоп, на Старі біля с.Зняцево. Найбільш складна ситуація з негативними наслідками склалася в нижній течії Боржави. Річковими водами підтоплювалися  сільгоспугіддя  сіл Кам’янське, Заріччя, В.Ком’яти (де знаходиться велика кількість приватних теплиць з ранніми овочами);  автодорога с.Шаланки-с.В.Комяти на ділянці 250 м шаром  води  до 50 см.

На Латориці біля Чопа,  протягом 10 березня-30 квітня,  вода утримувалась  на заплаві міждамбового простору шаром  - 0,3-2,0 м.

7 квітня дощі на Закарпатті припинились, встановилась  холодна, без суттєвих опадів, погода. У високогір’ї припинилось інтенсивне сніготанення.

12-13 квітня по області пройшли дощі: 5-16 мм  - в низинній частині;  20-43 мм - в гірській. На річках сформувалася третя, невисока, хвиля весняної повені з загальними підвищеннями рівнів води на 0,3-1,3 м.

В другій половині квітня в басейнах річок Уж та Латориця відмічалося поступове зниження рівнів води, на решті річок області підтримувалася підвищена водність з незначними добовими коливаннями рівнів води за рахунок сніготанення в горах.

23 квітня, в районi дiяльностi Сл Плай, було закрито сніголавинний сезон 2012-2013 років.

На кінець квітня сніговий покрив утримувався  тільки на високогір’ї, на  висотах  вище 1100 м, на схилах північної експозиції. Висота снігу становила 0-80 см, середній запас води  в сніговому покриві дорівнював - 50-150 мм.

Дністер, Прут, Сірет. У квітні в басейнах Дністра, Прута та Сірета випало від 17 до 61 мм опадів (40-97 % місячної норми), в окремих точках 57-77 мм (103-121 % норми). Особливо дощовою була перша декада місяця, коли в середньому по басейну випало 18-44 мм (143-260 % декадної норми).

Протягом першої половини квітня сформувалася хвиля весняного водопілля (з декількома піками) з  загальною амплітудою підйомів рівнів води на 1,0-3,0 м на річках басейну Дністра та 0,2-1,0 м на річках басейну Прута і Сіреті над передпаводковими рівнями. Підйоми рівнів води на річках басейну Дністра супроводжувались виходом  води на заплаву на окремих ділянках річок та короткочасним перевищенням небезпечних відміток початкового підтоплення.

Період формування весняного припливу до Дністровського водосховища   31 березня – 28 квітня. Максимальний середньодобовий приплив до водосховища відмічався  6 квітня величиною 1640 м3(22 % забезпеченості). Об'єм води, що надійшов до Дністровського водосховища за період водопілля становить 2,51 км3.

Середній за квітень приплив води до Дністровського водосховища становив 982 м3 (196 % місячної норми та 3 % забезпеченості). Об’єм припливу, що надійшов до водосховища за період з початку сніготанення (9 березня) до 28 квітня – 3,5 км3.

Станом на 08 год. 30 квітня відмітка верхнього б'єфу Дністровського водосховища дорівнює 120,68 м БС, вільна ємкість 0,48 км3. 17 квітня розпочато екологічний попуск з водосховища у пониззя Дністра зі скидами 1310 м3/с (17 квітня) та поступовим їх зниженням до 498 м3/с (28 квітня). На Дністрі у Одеській області у відповідності до скидів з Дністровського водосховища відмічалося проходження декількох хвиль підйомів з короткочасним затопленням незначним шаром заплави у межиріччі Дністра-Турунчука.

За довгостроковим прогнозом середній за травень 2013 р. приплив води до Дністровського водосховища, за нормального розвитку гідрометеорологічних процесів, передбачається в межах 290-350  м3/с (0,8-0,9  км3), що за серединою інтервалу відповідає 100 % норми та витратам 42 % забезпеченості.