Біостим Ріст, Біостим Універсал, Біостим Зерновий, Біостим Буряк, Біостим Олійний, Біостим Кукурудза

РІДКІ ОРГАНІЧНО-МІНЕРАЛЬНІ  ДОБРИВА, НА ОСНОВІ АМІНОКИСЛОТ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ З КОМПЛЕКСОМ МАКРО І МІКРО ЕЛЕМЕНТІВ У ВИГЛЯДІ ХЕЛАТІВ.

«Біостим»  - це комплексно мікро- стимулююче рідке добриво, яке призначене для профілактики та швидкого усунення дефіциту основних елементів в різні періоди вегетації сільськогосподарських культур, швидкої активації  життєво важливих процесів в організмі рослини після отриманих стресів різного типу, при будь-яких погодних та кліматичних умовах.

Застосовуються  позакоренево,  з метою покращення вегетативного росту та розвитку, для підвищення врожайності с/г культур та покращення якості продукції.

Біологічна ефективність «Біостимів» значно перевершує традиційні існуючі продукти типу NPK+мікро.

«Біостими» відрізняються від існуючих мікродобрив, наявністю амінокислот, котрі є дуже потужними активаторами метаболічних процесів і потужним підсилювачем переносу поживних речовин в рослині.

Всі добрива групи «Біостим» мають амінокислоти та макро- і мікро елементи в хелатній формі, котрі найшвидше проникають і найкраще засвоюються вегетативною масою рослин.

Переваги органічно- мінеральних мікродобрив «Біостим»:

-        Єдиний ефективний спосіб усунення дефіциту макро- мікроелементів в період вегетації

-        Рідка препаративна форма, що високотехнологічна в застосуванні, висока якість внесення, в порівнянні з аналогічними продуктами

-        За рахунок поєднання амінокислот та хелатних макро- мікро елементів,  в рослині  значно краще підтримується позитивний баланс  гормонів росту та мікроелементів в критичні періоди росту та розвитку рослини

-        Склад амінокислот, макро- , мікроелементів та їх співвідношення підібране відповідно з індивідуальною потребою кожної с/г культури

-        Швидке проникнення в рослину та швидке розподілення по рослині.

-        Висока ефективність -  хелатні форми макро-, мікроелементів в 2-5 раз ефективніші, ніж сульфатні солі

-        Швидко активізують ріст та стимулюють розвиток рослин – наявний результат через 1-3 дня після внесення.

-        Допомога більш швидкому проникненню  та розподіленню молекулам макро-, мікродобрив, пестицидів  через кутикулу листка і клітинні мембрани в середину клітини

-        Відмінно змішуються з пестицидами, суміші стабільні, не випадають в осад, не забивають форсунки, якісно покривають та змочують рослину.

-        Пом’якшують роботу пестицидів, за рахунок посилення  життєво важливих функцій в рослині

-        Сприяють  відновленню росту після стресових факторів – миттєво працюють як антистрес

-        Підвищують морозостійкість та посухостійкість.

-        Підвищують стійкість до хвороб, до шкідників і стресових ситуацій

Механізм дії.

Препарати всієї серії «Біостим» містять в формуляції амінокислоти рослинного походження та макро-, мікроелементи в хелатній формі, що значно краще засвоюються рослиною легше транспортуються в тканинах рослини, не вступають в реакції з пестицидами.

Амінокислоти (гормони росту) – керують біохімічними реакціями  в рослині. Активно підтримують біохімічні реакції протягом всієї вегетації. Причина зупинки росту та розвитку рослини під час стресу, а також зниження імунітету та ураження хворобами та шкідниками, відбувається  саме через  порушення балансу амінокислот.

Кожен з продуктів серії «Біостим» в залежності від  цілей, має різну кількість та форму амінокислот котрі відповідають за різні функції. Так наприклад: Гіберелінова кислота – визначає потребу в виробництві продуктів фотосинтезу. Ауксини – направляють продукти фотосинтезу в нові органи рослини. Цитокінін (гормон молодості) разом з ауксином створюють нові органи.

Абсцизова кислота - переміщує продукти фотосинтезу із клітин в нові клітини. Тощо…

Макро-, мікроелементи – приймають участь в біохімічних реакціях, вони потрібні рослині для виробництва фітогормонів, будівництва клітин, для якісного процесу фотосинтезу, тощо.

Так, «фосфор», важливий енергетичний елемент в фотосинтезі, «калій», регулює рН стінок клітин, а від кількості «кальцію» залежить міцність стінок клітини.

Поживні речовини: P,K,Zn,Mn,B,Ca – приймають участь в виробництві ауксинів;, N і вода приймають участь в виробництві цитокініна і гіберелінової к-ти; Mо,B – в виробництві абсцизової кислоти.

Потрапляючи в середину рослини амінокислоти разом з макро-, мікроелементами миттєво активують та посилюють ріст, за рахунок створення позитивного балансу гормонів росту та потрібної кількості поживних речовин.

Швидкість дії.

«Біостими» швидко проникнають в рослину та  розподіляються в ній - за рахунок наявності амінокислот та макро-, мікроелементів, що в хелатній формі.

«Біостими» швидко активізують ріст та стимулюють розвиток рослин (наявний результат через 1-3 дня після внесення) - за рахунок складу та співвідношення, що підібране відповідно з індивідуальною потребою кожної с/г культури

Сумісність з іншими пестицидами.

Органічно - мінеральні добрива серії «Біостим» -  це перші позакореневі добрива в яких враховано можливість якісного змішування з пестицидами та їх подальшого якісного обприскування.

«Біостими» відмінно змішуються з пестицидами, суміші стабільні, не випадають в осад, не забива-ють форсунки, якісно покривають та змочують рослину. Значно пом’якшують роботу пестицидів, за рахунок посилення  життєво важливих функцій в рослині, сприяють  відновленню росту після стресових факторів.

Амінокислоти миттєво проникають через кутикулу листка і клітинні мембрани в середину клітини а також допомагають більш швидкому проникненню,  та розподіленню по рослині, молекулам макро-, мікродобрив і пестицидів.

Рекомендації по застосуванню

Температура води для приготування робочої суміші повинна дорівнювати температурі навколишнього середовища, щоб не викликати термодинамічний шок.

Обприскування проводити вранці або ввечері – заборонено обприскувати вдень за інтенсивного сонячного випромінювання.

Не вносити при сильному вітрі, оскільки обробіток буде не рівномірний, що може викликати хімічні опіки.

Вибір програми позакореневого живлення (кількість обробітків, назва препарату їх чергування), залежить від інтенсивності вирощування, від вмісту поживних речовин в ґрунті та стану посівів.