Новини

 

Цілком зрозуміло, наскільки важливим сьогодні є протруювання насіння і що таким методом захисту нехтувати неможливо. Адже цей прийом є високоефективним та економічно вигідним в порівнянні затрат з вартістю збереженої продукції. Цей захід надійно захищає насіння від плісняви, кореневих гнилей та сажкових хвороб.

Спільно з Інститутом водних проблем і меліорації НААН України нами була проведена оцінка впливу найпопулярніших протруйників на енергію проростання, схожість насіння та ефективність дії проти основних збудників хвороб на пшениці.

                       

Для протруювання насіння у дослідах застосовували протруйники із діючими речовинами прохлораз + триконазол, карбоксин + тирам, а також препаративні форми тебуконазолу, протіоконазолу та ін. (нижче наведені варіанти досліду):

  1. Карбоксин + тирам
  2. БЕНЕФІС, МЕ
  3. Протіоконазол + Тебуконазол + Флуопірам
  4. СКАРЛЕТ, МЕ
  5. Флудиоксоніл + металаксил–М
  6. Прохлораз + триконазол
  7. Контроль

 

       

За результатами проведених лабораторних досліджень суттєвої різниці між варіантами та контролем в  досліді по енергії проростання насіння не було виявлено. Найменший показник енергії проростання відмічений в варіанті 1 і становив 64,5%.  Схожість пшениці в варіантах з протруюванням та контрольним не обробленим була на одному достатньо високому рівні та коливалась в межах 88,8% - 82,5%.  Проте були виявлені істотні розбіжності в оцінці впливу протруйників на ріст гіпокотилю, адже не всі протруйники пригнічували ріст проростків пшениці в порівнянні з контролем. Найменшу середню висоту проростків відмічено на варіанті 5, а саме  – 19,8 мм.

  

Дослідженнями не було виявлено суттєвого впливу протруйників на масу коренів проростків в порівнянні з контролем. Цей показник коливався в межах 0,5-0,8г. Найменша вага 0,5г отримана в варіантах досліду 5 та 6.

Варіант

Повторність

Енергія проростання, %

Схожість, %

1

Карбоксин + тирам

1

79

83

2

18

87

3

71

94

4

90

90

середнє

64,5

88,5

2

БЕНЕФІС, МЕ

1

87

88

2

83

88

3

86

85

4

85

93

середнє

85,3

88,5

3

Протіоконазол + Тебуконазол + Флуопірам

1

87

90

2

87

81

3

78

84

4

95

83

середнє

86,8

84,5

4

СКАРЛЕТ, МЕ

1

65

87

2

93

94

3

91

89

4

88

83

середнє

84,3

88,3

5

Флудиоксоніл +

металаксил–М

1

88

82

2

90

85

3

80

85

4

78

78

середнє

84,0

82,5

6

Прохлораз + триконазол

1

78

81

2

85

87

3

83

84

4

82

81

середнє

82,0

83,3

7

Контроль

1

15

86

2

95

95

3

92

88

4

91

86

середнє

73,3

88,8 

Щодо ефективності дії проти збудників пліснявіння насіння і грибів з роду Penicillium, то її проявляли всі досліджувані протруйники. Абсолютну ефективність проти збудників з роду  Fusarium виявили протруйники в варіантах 2 та 6.  Ці ж варіанти (2 та 6) також проявили високу ефективність проти альтернаріозу в порівнянні з контролем. Ураженість зерна складала 2,3 %, тоді як на контролі – 31,5%.

 

Найменш ефективним серед протруйників був варіант 3 – 11,0% ураженості. А найбільший розвиток патогенна Penicillium  відмічено в варіанті 1 – 0,8%.

                                            

Випробування показали, що всі протруйники повністю контролювали розвиток мукоральних грибів на насінні пшениці в порівнянні з контрольним варіантом, а деякі з них навіть позитивно впливали на ріст коренів (варіант 4).

                                               Контрольний варіант

Варто зазначити, що від системності дії та здатності знищити зовнішню та особливо внутрішню насіннєву інфекцію залежить ефективність препарату. У препаратів компанії CHEMISCHE GUTER фунгіцидна дія проявляється  дуже швидко. До речі, препарати Бенефіс, МЕ та Скарлет, МЕ – це біоактивні протруйники, які швидко проникають в організм патогенну, знищуючи його, та залишаються нетоксичними для проростка, а все завдяки унікальній препаративній формі (мікроемульсія). Як результат - посіви формують більш потужну кореневу систему, а їх посухо- і морозостійкість істотно зростають, що гарантує рослинам відмінне відновлення весняної вегетації.